Разгледай

0

Защита на личните данни

Ние винаги правим най-доброто, за да защитим нашите сайтове и системи като прилагаме строги процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп. 


Всяка информация, която получаваме от и за Вас, се съхранява на защитени сървъри, за които са приложени необходимите технически и организационни мерки, подходящи за защитата на Вашите лични данни. Булграм регулярно и своевременно оценява сигурността на своята мрежа и годността  на програмата за вътрешна информационна сигурност, която е предназначена да: (a) спомага за защитата на Вашите данни от случайни или незаконни загуби, достъп или разкриване; (б) идентифицира разумно предвидими рискове за сигурността на мрежата на Булграм в) минимизира рисковете за сигурността, включително чрез оценка на риска и редовно тестване.За осъществяването на сигурна криптирана връзка между уеб браузърите на потребителите на сайта и нашите сървъри използваме SSL сертификати. SSL, съкращение от Secure Sockets Layer, е протокол, който служи за пренасяне на лични данни и документи през интернет. Данните се криптират с частен ключ, след което се предават по SSL връзка.


Web базираните информационни системи, които работят с този протокол обикновено имат URL с префикс "https:", вместо "http:". Това е протокол, който защитава Вашата информация, като я пренася през интернет в криптиран формат. Протоколът се грижи за това изпратената информация да остане непроменена и непрочетена от трети лица.


Когато е възможно ние винаги прилагаме псевдонимизация, чрез която личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.