Разгледай

0

Формуляр за отказ

              ФОРМУЛЯР за упражняване правото на отказ от покупки в сделка от разстояние
(попълнете и изпратете настоящия формуляр, единствено ако желаете да се откажете от поръчаната стока)


До „Булграм“ ЕООД
ЕИК 202506728
Адрес: гр. София 1303, ул. „Чипровци“ №7
e-mail: webshop@bulgram.net

С настоящето уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Номер на товарителница: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Номер на поръчка: ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Стоката е поръчана на ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Стоката е получена на …………………………………………………/посочва се датата на получаване на потребителя/

Име на потребителя: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Адрес на потребителя: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Телефонен номер………………………………...е-mail address: …………………………………………………………………..

Дата: ………………………………………………………………………………………………….Подпис: 

1. За упражнявате на правото си на отказ не е задължително да използвате настоящия стандартен формуляр. Той служи единствено за Ваше  улеснение. В случай, че заявите правото си на отказ в свободен текст, то уведомлението следва да съдържа посочените в този формуляр данни, тъй като в противен случай ние няма да бъдем в състояние да индивидуализираме Вас или закупения от Вас продукт и това може да доведе до излишно забавяне и затруднения.
2. Заявлението  за отказ от договора може да изпратите по поща, по имейл или да донесете на място в нашия офис на посочения по-горе адрес.
3. Очакваме да ни изпратите или върнете обратно стоката към нас на горепосочения адрес. Ще бъдем благодарни, ако същата да бъде придружена от копие на този попълнен формуляр, както и от съпътстващите продукта документи /касова бележка, товарителница, фактура, гаранционна карта, ваучер за извънгаранционен ремонт/.
Стоката следва да ни бъде изпратена без оправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от сключения договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоката преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи по връщането на стоката са за ваша сметка. Вие отговаряте също така и за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, ползването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, технически характеристики и добро функциониране.