Разгледай

0

За нас

 


 

Началото
Компанията е основана през юли 2013г. като дъщерно предприятие на хърватската Аграм Груп, която осигурява следпродажбено обслужване на мобилни устройства в 9 държави. През първите месеци на съществуването си екипът на Булграм ЕООД, състоящ се от 15 служители, обслужва един от мобилните оператори и брандовете Samsung, Sony и ZTE. Още от самото начало целта на компанията е ясно определена: Да предложи отлично обслужване на крайните потребители и да се превърне в надежден партньор за оператори, търговски вериги и дистрибутори на българския пазар.

 

Визия
Да се докажем като най-добрият доставчик на комплексно обслужване в сферата на мобилните устройства в България. Като надежден партньор на нашите бизнес партньори да окажем професионална и икономически ефективна подкрепа в управлението на жизнения цикъл на продуктите - от тяхното въвеждане на пазара, през пред и следпродажбени услуги до извънгаранционно  и логистично обслужване включително. Булграм е с амбицията да бъде предпочитаната българска компания, която да отговори и намери решение на всички проблеми и неудобства на крайните потребители по отношение на техните мобилни устройства.

 

Мисия
Основната мисия на Булграм е предопределена от уникалната ни позиция между производител,  мобилен оператор, търговец и краен потребител. Чрез нашия опит, професионализъм и коректност ние:

Предоставяме комплексни решения на производители, търговци и мобилни оператори, които  осигуряват висока степен на удовлетвореност и максимално отговарят на потребностите и изискванията на крайните потребители.

 

Новите неща

През ноември 2018-га тодина, Булграм стартира търговска дейност и отваря първия си магазин Bulgram Cornershop, на адрес - булевард Христо Ботев 80.
В него се предлагат мобилни телефони и аксесоари директно от официалните дистрибутори на най-популярните брандове в България, а именно Samsung, Huawei, Nokia и Xiaomi! 

 

През април 2019-та година за потребителите е достъпен и онлайн магазин на адрес: https://bulgramshop.com/, където ще откриете много атрактивни предложения и промоции.

 


Данни за търговеца
БУЛГРАМ ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. София,  ул. „Чипровци” № 7

Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: София,  ул. „Чипровци” № 7

Данни за кореспонденция: webshop@bulgram.net, телефон 0882101006

Вписване в търговски регистър: ЕИК 202506728 

Регистрация по ЗДДС  BG202506728

Адрес на търговски обект гр. София, бул. „Христо Ботев” 80