Разгледай

0

Сервиз

Специално за нуждите на нашите клиенти ние от Булграм открихме нова ЕКСПРЕСНА услуга за ремонт. Очакваме Ви в нашата приемна на адрес: София, бул. "Христо Ботев" 80

- Приоритетно обслужване на устройството
- Оригинални части
- Качествена услуга

- Постоянен контакт - телефон
02/4452230

- Eкспресна смяна на дисплей за бранд  Apple  до 2 часа след приемане на бул. "Христо Ботев" 80. Запитването за ремонт не трябва да бъде по-късно от 15.00 ч в работен ден. Услугата е валидна за всички модели устройства iPhone след серията 6S включително. За тази услуга важи действащата политика за гаранция за извънгаранционни ремонти. 

- Експресна смяна на дисплей за бранд Samsung

- Експресен ремонт на мобилни устройства от брандовете Nokia Sony HTC CAT и  МОТОROLA.

Заявете Вашия ЕКСПРЕСЕН ремонт от Булграм сега на
02/4452230

 

 


 Какво е оторизиран сервиз?
 Оторизиран сервиз е сервиз, който е одобрен и сертифициран от производителя за извършване на ремонти и сервизна дейност за един или повече брандове на производителя. 
 

Оторизираният сервиз е сервиз с договор за сервизна дейност, подписан с производителя или официалния вносител на бранда, с одобрението на производителя.
 
 Определения като „официален“, „професионален“, „специализиран“ сервиз и други подобни категории са лишени от юридически и практически смисъл до колкото конкретния сервиз не е преминал процес на оценка, оторизация и сключване на договорни отношения за сервизна дейност директно със самия производител или официалния вносител на бранда, с одобрението на производителя.
 
  За кои брандове e оторизиран сервиз Булграм?  
 - Ние сме единственият оторизиран сервиз за ремонти на телефони и други мобилни устройства в България на брандове Lenovo, Moto, HTC, Coolpad, CAT, ZTE, Meizu, Azumi.  
 
  - Ние сме най-големият оторизиран сервиз за телефони и мобилни устройства на бранд Sony.
 
  - Ние сме вторият в страната сервиз с оторизация за продуктите на Apple.
 
  - Ние сме един от най-големите оторизирани сервизи в страната за телефони и други мобилни устройства на бранд Samsung, внасяните от официалния дистрибутор модели на бранд Philips и новото поколение телефони Nokia.
 
 Защо да предпочетете оторизиран сервиз?
 Оторизираният сервиз  е с гаранция за качество и надежност в резултат на стриктно спазване на процедури и правила за работа, наложени от производителя. Булграм е обект на постоянен мониторинг и контрол от страна на всички брандове на оторизация. Всички оторизирани технически лица и инженери в екипа на Булграм са в процес на периодично обучение и оперативен одит от производителя.
 
  Според гаранционните условия на фирмата производител поправката на гаранционен телефон или мобилно устройство в неоторизиран сервиз или от неоторизирано лице водят до отказ на гаранционно обслужване (безплатен ремонт).
 
 Установена от оторизиран сервиз Булграм неправилна употреба или нарушени гаранционни условия води до отказ на гаранционно обслужване. След приемане на нашата оферта за извънгаранционен ремонт, заплащане и извършване на ремонта, Булграм, като оторизиран сервиз, ще възстанови гаранционния статус на телефона или мобилното устройство.  
 
 Оригинални резервни части са само и единствено предоставените или закупени части директно от производител. Производителите на мобилни телефони и устройства предоставят оригинални части само и единствено на оторизирани сервизи. Всички сервизи без оторизация некоректно рекламират притежание и употреба на „оригинални“ части.
 
 При констатация на възможен дефект доверете Вашето устройство на професионалистите в сервиз Булграм.
 

   


 
Обслужване на продукти в производителска и търговска гаранция
Булграм ЕООД е оторизиран от производителя сервиз и извършва сервизна дейност единствено и само според гаранционните условия на производителя. Гаранционните условия на производителя са ясно и точно дефинирани в гаранциона карта, която е предоставена при покупка на телефон или друго мобилно устройство.
 
При установена в оторизиран сервиз Булграм неправилна употреба или по друг начин нарушени гаранционни условия, Булграм е задължен от производителя да откаже гаранционно обслужване. Конретните причини за отказано гаранционно обслужване ще бъдат ясно и точно описани в издаден от Булграм сервизен протокол. При отказано гаранционно обслужване Булграм ще изготви и предостави ценова оферта за извършване на извънгаранционнен ремонт.
 
В този случай, след приемане на офертата и извършване на заплатен от Клиента извънгаранционен ремонт в сервиз Булграм, гаранцията на конкретния продукт се възстановява. Това предимство важи само след приемане на първоначално изготвената от Булграм оферта.
 
За всички мобилни устройства, отговарящи на гаранционните условия на фирмата производител, диагностиката и ремонта са безплатни. Според условията на някои производители телефони и други мобилни устройства, които не са произведени за европейските пазари, не подлежат на сервизно обслужване в Булграм.
 
 
Гаранция на извънгаранционни ремонти извършени в сервиз Булграм
Булграм предоставя 30 календарни дни гаранция на извършена услуга за телефони и други мобилни устройства с изтекла търговска гаранция при следните условия:
 
 - Върнатото за повторен ремонт устройство не трябва да има повреди в резултат на неправилна употреба или по друг начин нарушени стандартни гаранционни условия (виж по-долу).
 
 - Върнатото за повторен ремонт устройство е с дефектирала част, сменена при предишното приемане на устройството в сервиза.
 
 - Срокът на гаранция започва от датата на напускане на сервиза, записана в издаден от Булграм сервизен протокол.
 
 
Причини за отказ на гаранционно обслужване
Гаранцията на мобилно устройство, предадено за диагностика и ремонт, може да бъде отказана и/или премахната ако някое от следните условия е налице:
 
 (а) Дефекти причинени от неправилна употреба, в това число: следи от механично въздействие, удар, изпускане, температурно въздействие, излагане на прах, течности, влага, храна, напитки, животни, насекоми, растения, предмети и други фактори извън допустимите граници за нормална употреба или използването на продукта по начин различен от описания в ръководството на потребителя.
 
 (b) Ремонт извършен от неоторизиран сервизен център или от неоторизирано лице.
 
 (с) Използването на продукта заедно с аксесоари или зарядни, които не са одобрени от производителя.
 
 (d) Дефект в резултат на допълнително инсталиран или нелицензиран софтуер или модификация на съществуващия такъв.
 
 (е) Продукт, чийто сериен номер (IMEI) е сменен, подправен или заличен.
 
 (f) Други условия, включени в гаранцията на конкретния производител.
 
 Приемаме устройства за сервиз според нашите условия за сервизно обслужване . За повече информация се свържете с нас  на телефон 
02/4452230, или посетете нашият сайт, на адрес:  https://www.bulgram.com/