Разгледай

0

Информация за отказ от договор

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

 

1. Имате право на отказ от договора от разстояние.

2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

3. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.

4. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, адрес, телефонен номер и електронен адрес) за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща изпратена до нас на имейл адрес: webshop@bulgram.net). Можете да попълните и подадете на място при нас на бул. "Христо Ботев" 80 приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително, или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (https://bulgramshop.com) Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

5. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

6. Действие на отказа: Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка с изключение на допълнителните разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция като във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.